Member for

1 year 3 months

रवि ठोंबाडे हे 'भंडारदरा' पर्यटन व्यवसाय करतात. ते 'अकोले माझा' या ई-वर्तमानपत्राचे संपादक आहेत. त्यांनी अगस्ती कॉलेज, अकोले येथून पदवीधर शिक्षण घेतले आहे.  

लेखकाचा दूरध्वनी

8390607203