Member for

8 months 1 week

शैलेश परशुराम गावंड हे दुरशेत, तालुका पेण जिल्हा रायगड येथे राहतात. ते नोकरी करतात. त्यांना लेखनाची आवड आहे.

लेखकाचा दूरध्वनी

9225393568