Member for

3 years

धनश्री बोरसे जळगाव येथे राहतात. त्यांनी डॉ. जी. डी. बेंडाळे महाविद्यालय, जळगाव येथून बी.कॉमची पदवी 2017 मध्ये मिळवली. बोरसे मास मिडियाचा अभ्यास करत आहेत.

लेखकाचा दूरध्वनी

8806433166