Member for

7 months 2 weeks

धनश्री बोरसे जळगाव येथे राहतात. त्यांनी डॉ. जी. डी. बेंडाळे महाविद्यालय, जळगाव येथून बी.कॉमची पदवी 2017 मध्ये मिळवली. बोरसे मास मिडियाचा अभ्यास करत आहेत.

लेखकाचा दूरध्वनी

8806433166