Home Tags वृद्ध

Tag: वृद्ध

_niradhar_vruddhanche_dr_maybaap_2_0.jpg

निराधार वृद्धांचे डॉक्टर मायबाप

पुण्यात वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या एका आजोबांची दृष्टी पूर्ण गेली होती. ते भीक मागून अथवा रस्त्यावर कोणी फेकलेले उचलून खायचे. एके रात्री, अंधारात कोणाची तरी...