spot_img
Home Tags रिनेसान्स

Tag: रिनेसान्स

अपेक्षा बहुआयामी ज्ञानप्रकाश (रिनेसान्स) चळवळीची

संस्कृती या संकल्पनेची साधीसोपी व्याख्या ‘सामाजिक वर्तनव्यवहार’ अशी करता येईल. तो शब्द जेव्हा ऐतिहासिक संदर्भात येतो तेव्हा त्याला संचिताचे मोल लाभते. ते परंपरेचे असते, पण...