Home Tags बहामनी राज्य

Tag: बहामनी राज्य

_Bahmani_Rajya_1_0.jpg

बहामनी राज्य

अब्दुल मुजफ्फर अल्लाद्दिन हसन बहमन शहा हा बहामनी सत्तेचा संस्थापक. त्याने राज्यकारभारास सुरुवात केली 1347 मध्ये. तो हसन गंगू या नावाने इतिहासात प्रसिद्ध आहे....