Home Tags पांढरकवडा गाव

Tag: पांढरकवडा गाव

carasole

पंडित उल्हास कशाळकर – रागदारी ख्यालाचा दरबार

आलापीतल्या कणकणातील, लयकारीच्या क्षणाक्षणातील आणि तानेच्या अग्निबाणातील अभिजातता साक्षात अनुभवायची असेल तर दर्दी रसिकांनी गाणे ऐकावे ते पं. उल्हास कशाळकर यांचे! इन्स्टण्ट, फास्टफुडच्या जमान्यात अस्सल...