Home Tags क्वीअर

Tag: क्वीअर

क्वीअर मंडळींचे सप्तरंग (Social Acceptance of Queer (LGBT) Community)

सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 हद्दपार करून दोन वर्षे (निकाल सप्टेंबर 2018) होऊन गेली. त्या निर्णयाने क्वीअर एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समुदायाच्या जीवनात बरेच बदल झाले आहेत...