Home Tags इच्छामरण

Tag: इच्छामरण

मरणाला सामोरे जाण्याची वेळ कोणती – ठरवता येईल?

इच्छामरणाचा कायदा आला आहे. कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे, की त्यात खूप त्रुटी आहेत. मी कायद्यातील तपशिलांची चर्चा येथे करणार नाही. मला वेगळेच काही म्हणायचे आहे....