spot_img
Home Tags इंडोनेशिया

Tag: इंडोनेशिया

इस्लामी राष्ट्रांतील गणपती (Ganesh Worship, Worldover)

गणेश ही केवळ भारताची देवता राहिलेली नसून, गणपतीचा देवता म्हणून स्वीकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही झाला आहे. त्याचे वर्णन जगातील काही संस्कृतींत मिळते. गणेश उपासना ही भारतीय संस्कृती जेथे पोचली त्या देशात प्रसारित झालेली दिसून येते.