Home Tags आत्‍मवृत्त

Tag: आत्‍मवृत्त

ब्लॅक ब्युटी – घोड्याच्या नजरेतून

माझ्या वाचनातून अनेक पुस्तके गेली आहेत. कधी कादंबरी, कधी कथासंग्रह, कधी प्रवासवर्णन तर कधी आत्मचरित्र! पण ती सारी पुस्तके आहेत ती तुमच्या-माझ्यासारख्या माणसांवरची,  तशी माणसांशी...