Home Tags अरविंद टिकेकर

Tag: अरविंद टिकेकर

_ArvindTikekar_Vichardhan_JraHatkePustak_1.jpg

अरविंद टिकेकरांचे विचारधन: जरा हटके पुस्तक

प्रा. अरविंद चिं. टिकेकर (5 जानेवारी 1935 ते 26 ऑक्टोबर 2010) हे विचारवंत ग्रंथपाल होते. त्यांनी त्यांचे पूर्ण आयुष्य ग्रंथालय व्यवस्थापन आणि ग्रंथालय व...