वाईचा सांस्कृतिक चेहरामोहरा


     ‘वाई : कला आणि संस्कृती’ हे पुस्तक म्हणजे वाईचा ऐतिहासिक कला-संस्कृतीचा वारसा जतन करण्याच्या ‘आस्था’ या पर्यावरण मैत्री संघटनेच्या प्रयत्नांचे फलित आहे. सामाजिक-सांस्कृतिक वैशिष्टय़ांसह लिहिलेला हा जणू वाईचा स्थानिक इतिहास आहे.
वाई या सांस्कृतिक शहराचे अस्सल रूप दाखविणारा आरसा म्हणजे ‘वाई’ हे पुस्तक होय.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.