सजिवांच्या शोधात मंगळमोहिमा...! – अविनाश परांजपे


सजिवांच्या शोधात मंगळमोहिमा...! – अविनाश परांजपे. -

मंगळावर सजीव सृष्टी अस्तित्वात आहे का यावर पृथ्वीवरील मानवाला कायम कुतूहल! त्यामुळे तो शोध घेण्यासाठी मोहिमा आखण्यात आल्या. ‘नासा’चे ‘क्युरियासिटी’ नावाचे यान मंगळाच्या भूमीवर उतरले आहे. तेथील परिस्थितीचा व मोहिमांचा घेतलेला वेध.

(महाराष्ट्र टाइम्स, दिवाळी अंक २०१२)

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.