बेजबाबदारीचा वारसा!


बेजबाबदारीचा वारसा! – डॉ. श्रीकांत प्रधान.

महाराष्ट्रातील अनेक प्राचीन ऐतिहासिक स्थळे पुरातत्त्व विभागाच्या संरक्षणाखाली आहेत. त्यांची देखभाल, संरक्षण, जतन केले जाते ते या विभागामार्फत! पण अशी काही स्थळे एकाकी ठिकाणी व दूरच्या भागात असतात. तरीही ती ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची असतात. पण अनेक पर्यटक तेथे जाऊन त्यांची नावे तेथे लिहून, कोरून, तेथील प्राचीन चित्रांवर रंग लावून व तेथील मूर्ती पळवून त्यांचा बेजबाबदारपणा दाखवत असतात. याबद्दल लोकांत जागरूकता आणली पाहिजे. त्या विषयाबाबत एका कला इतिहासतज्ज्ञाचे विचार.

(महाराष्ट्र टाइम्स विशेष पुरवणी ११ मे २०१४)

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.