‘महापुरा’त सहकाराच्या गटांगळ्या


‘महापुरा’त सहकाराच्या गटांगळ्या – आनंद गोरड.

दूधाचा महापूर यशस्वी होत असताना महाराष्ट्रातील सहकारी दूध व्यवसाय डबघाईकडे वाटचाल करू लागल्याची शंका येणे ही मोठी विसंगती आहे. त्यामागील कारणांचा वेध. -

(लोकसत्ता २९ एप्रिल २०१४)

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.