पंचेचाळीस फूट लाटा व लॉबस्टर क्रुझ


     कॅनडातील न्यू ब्रुन्स्विक नोव्हास्कोशिया प्रांतामध्ये असलेल्या ‘बे ऑफ फंडी’ येथे समुद्राच्या उंचच उंच लाटांचा थरार जवळून अनुभवता येतो. त्याशिवाय लॉबस्टर क्रूझ व टायटॅनिक म्युझियम म्हणजे सोनेपे सुहागा. बे ऑफ फंडी मधील दहा कोटी टन पाणी दिवसातून दोन वेळा आत-बाहेर जात-येत असते. तो अविस्मरणीय ‘अनुभव’

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.