वाहनसौख्य - विदेशातील! – श्रीपाद पु. कुलकर्णी


वाहनसौख्य - विदेशातील! – श्रीपाद पु. कुलकर्णी

अमेरिकेत शिकागो येथे कामानिमित्त गेल्यावर गाडी चालवण्याशिवाय गत्यंतर नसल्यामुळे लेखकाने तो अनुभव घेतला आणि लक्षात आले, की भारतात गाडी चालवणे सोपे आहे, कारण नियम पाळायचेच नसतात ना! तेथे मिळालेले मजेदार अनुभव.

(साप्ताहिक लोकप्रभा १६ मे २०१४)

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.