Home आर्थिक सहकार्य करा

आर्थिक सहकार्य करा

Bank Details

Vision Maharashtra Foundation

वाचक चेक/ड्राफ्ट/मनीऑर्डर व्हिजन महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या पत्त्यावर पाठवू शकतात किंवा स्वतः ती रक्कम परस्पर पुढील खात्यात जमा करू शकतात. मात्र आम्हास तसे कळवावे.

State Bank Of India
A/c No. – 31759182464
IFSC code – SBIN0005352

वार्षिक वर्गणी –1000/- रुपये किंवा तहहयात 10000/- रुपये

व्हिजन महाराष्ट्र फाउंडेशनआयकर कायद्याखालील 80 जी (80G) कलमानुसार देणगीदारास आयकरात सूट देण्यासाठी प्रमाणीत आहे.
80 जी प्रमाणपत्र क्रमांक DIT(E)/MC/80G/2920/2011-12
vide order dated 31-03-2012
वेबपोर्टलचे मुख्य संपादक – दिनकर गांगल 9867118517

संपर्क:
व्हिजन महाराष्ट्र फाउंडेशन
22, मनुबर मॅन्‍शन, पहिला मजला, 193 डॉ. आंबेडकर रोड, चित्रा सिनेमासमोर, दादर (पूर्व), मुंबई – 400 014
9892611767/ (022) 24131009.