Home Search

गुरुपौर्णिमेच्या - search results

If you're not happy with the results, please do another search

डेबूची साधना

0
डेबू जानोरकर ते गाडगे महाराज हा या माणसाचा प्रवास न्याहाळला तरी थक्क व्हायला होते. त्यात डेबू जानोरकरची कथा वेगळी, पण तेवढीच अद्भुत व थक्क करणारी वाटते...
_VIdyarthhyat_Dadalela_Shikshak_1.jpg

विद्यार्थ्यांत दडलेला भावी शिक्षक!

‘शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांत फरक एकच असतो... कधीकाळी शिक्षकसुद्धा विद्यार्थी असतो !’ त्याचे नाव प्रशांत. नावात ‘शांत’ हा शब्द असल्यामुळे की काय, तो खरेच शांत स्वभावाचा होता....