देवाचे गौडबंगाल

–  प्रकाश पेठे

जेजुरीला जाऊन आलो. मनात राहिली ती फक्त हळद आणि भव्य दगडी दीपमाळा! त्याचबरोबर वाटेवर बसलेले लोक आणि डोंगरावरून दिसणारा परिसर याही गोष्टी लक्षात राहतात. खंडोबा मात्र आठवत नाही. याचं कारण त्याच्या दर्शनासाठी लावलेली लांबलचक रांग! आणि त्यानंतर झालेलं देवाचं ओझरतं दर्शन. ते झालं की जो तो पायर्‍या उतरून आपल्या मार्गी लागतो.

–  प्रकाश पेठे

जेजुरीला जाऊन आलो. मनात राहिली ती फक्त हळद आणि भव्य दगडी दीपमाळा! त्याचबरोबर वाटेवर बसलेले लोक आणि डोंगरावरून दिसणारा परिसर याही गोष्टी लक्षात राहतात. खंडोबा मात्र आठवत नाही. याचं कारण त्याच्या दर्शनासाठी लावलेली लांबलचक रांग! आणि त्यानंतर झालेलं देवाचं ओझरतं दर्शन. ते झालं की जो तो पायर्‍या उतरून आपल्या मार्गी लागतो.

 

देवाचं असंच असतं. देव गर्दीत नसतो. तुम्ही तिरुपतीला जा, नाहीतर पंढरपूरला जा.

 

‘सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी’ आपल्यासाठी नसतं. ते सुंदर ध्यान पाहायला सवड मिळत नाही. तरीसुध्दा हजारो, लाखो लोक ऑफिसांतून सुट्ट्या काढून, घरसंसार दूर ठेवून ओढीने देवदर्शनाला जात असतात.

 

त्यामुळे वाटते की देव म्हणजे गौडबंगाल आहे

 
देव आहे हे सांगणारे त्याला दाखवू शकत नाहीत.
 

तो आहे असं मानणारे त्याला अशा स्वरूपात उभा करतात की वाटतं कल्पनांमधे का होईना देव आहे. तो रम्य आविष्कारात इथेतिथे भेटतो. मग तो खंडोबा असो की वेरूळचा कैलास.

देव नाही हे म्हणणारे तसे पटवून देऊ शकत नाहीत.

त्यामुळे तुम्ही-आम्ही देव आहे की नाही या फंदात न पडलेले बरे.

मग आपल्या हाती काय उरते?

 

 

प्रकाश पेठे भ्रमणध्वनी: 094377 86823, इमेल –  pprakashpethe@gmail.com

{jcomments on}

Last Updated On 17 April 2018